U.S. CitiesCity-Data Forum Index
Go Back   City-Data Forum > General Forums > Religion and Spirituality > Atheism and Agnosticism
 [Register]
Please register to participate in our discussions with 2 million other members - it's free and quick! Some forums can only be seen by registered members. After you create your account, you'll be able to customize options and access all our 15,000 new posts/day with fewer ads.
View detailed profile (Advanced) or search
site with Google Custom Search

Search Forums  (Advanced)
Closed Thread Start New Thread
 
Old 11-05-2013, 10:58 AM
 
608 posts, read 530,698 times
Reputation: 33

Advertisements

Dear atheists and everyone, please, let us talk about concepts and the existence of God.


I find it almost impossible to get atheists to please just present what information you have of the concept of God among people who do claim to know the existence of God.

And I get the impression that they are overly cautious to come forward and present what information you have of the concept of God among people who do claim to know the existence of God.


Let me see if we can understand what my request is all about, namely, this one:
"Atheists, please just present what information you have of the concept of God among people who do claim to know the existence of God."

Please, I am not going to trap you into anything from which you cannot get out anymore, because you have already committed yourselves and gotten yourselves into an in-escapable trap.

So, please tell me how you understand my request:
"Atheists, please just present what information you have of the concept of God among people who do claim to know the existence of God."

Yours most sincerely and honestly,
Ryrge

 
Old 11-05-2013, 11:14 AM
 
3,675 posts, read 4,938,192 times
Reputation: 2422
Quote:
Originally Posted by Ryrge View Post
Dear atheists and everyone, please, let us talk about concepts and the existence of God.
I find it almost impossible to get atheists to please just present what information you have of the concept of God among people who do claim to know the existence of God.
And I get the impression that they are overly cautious to come forward and present what information you have of the concept of God among people who do claim to know the existence of God.
Let me see if we can understand what my request is all about, namely, this one:
"Atheists, please just present what information you have of the concept of God among people who do claim to know the existence of God."
Please, I am not going to trap you into anything from which you cannot get out anymore, because you have already committed yourselves and gotten yourselves into an in-escapable trap.
So, please tell me how you understand my request:
"Atheists, please just present what information you have of the concept of God among people who do claim to know the existence of God."
Yours most sincerely and honestly,
Ryrge

I'm sorry....but before we proceed, could you please define which 'god' you're referring to? I have a small subset of the gods i've heard of. Please choose the one you mean, and we can proceed from there on:

Acidalia, Aello, Aesculapius, Agathe, Agdistis, Ageleia, Aglauros, Agne, Agoraia, Agreia, Agreie, Agreiphontes, Agreus, Agrios, Agrotera, Aguieus, Aidoneus, Aigiokhos, Aigletes, Aigobolos, Ainia,Ainippe, Aithuia , Akesios, Akraia, Aktaios, Alalkomene, Alasiotas, Alcibie, Alcinoe, Alcippe, Alcis,Alea, Alexikakos, Aligena, Aliterios, Alkaia, Amaltheia, Ambidexter, Ambologera, Amynomene,Anaduomene, Anaea, Anax, Anaxilea, Androdameia,Andromache, Andromeda, Androphonos, Anosia, Antandre,Antania, Antheus, Anthroporraistes, Antianara, Antianeira, Antibrote, Antimache, Antimachos, Antiope,Antiopeia, Aoide, Apatouria, Aphneius, Aphrodite, Apollo, Apotropaios, Areia, Areia, Areion, Areopagite, Ares, Areto, Areximacha,Argus, Aridnus,Aristaios, Aristomache, Arkhegetes, Arktos, Arretos, Arsenothelys, Artemis, Asclepius, Asklepios, Aspheleios, Asteria, Astraeos , Athene, Auxites, Avaris, Axios, Axios Tauros,Bakcheios, Bakchos, Basileus, Basilis, Bassareus, Bauros, Boophis, Boreas , Botryophoros, Boukeros, Boulaia, Boulaios, Bremusa,Bromios, Byblis,Bythios, Caliope, Cedreatis, Celaneo, centaur, Cerberus, Charidotes, Charybdis, Chimera, Chloe, Chloris , Choreutes, Choroplekes, Chthonios, Clete, Clio, clotho,Clyemne, cockatrice, Crataeis, Custos, Cybebe, Cybele, Cyclops, Daphnaia, Daphnephoros, Deianeira, Deinomache, Delia, Delios, Delphic, Delphinios, Demeter, Dendrites, Derimacheia,Derinoe, Despoina, Dikerotes, Dimeter, Dimorphos, Dindymene, Dioktoros, Dionysos, Discordia, Dissotokos, Dithyrambos, Doris, Dryope,Echephyle,Echidna, Eiraphiotes, Ekstatophoros, Eleemon, Eleuthereus, Eleutherios, Ennosigaios, Enodia, Enodios, Enoplios, Enorches, Enualios, Eos , Epaine, Epidotes, Epikourios, Epipontia, Epitragidia, Epitumbidia, Erato, Ergane, Eribromios, Erigdoupos, Erinus, Eriobea, Eriounios, Eriphos, Eris, Eros,Euanthes, Euaster, Eubouleus, Euboulos, Euios, Eukhaitos, Eukleia, Eukles, Eumache, Eunemos, Euplois, Euros , Eurybe,Euryleia, Euterpe, Fates,Fortuna, Gaia, Gaieokhos, Galea, Gamelia, Gamelios, Gamostolos, Genetor, Genetullis, Geryon, Gethosynos, giants, Gigantophonos, Glaukopis, Gorgons, Gorgopis, Graiae, griffin, Gynaikothoinas, Gynnis, Hagisilaos, Hagnos, Haides, Harmothoe, harpy, Hegemone, Hegemonios, Hekate, Hekatos, Helios, Hellotis, Hephaistia, Hephaistos, Hera, Heraios, Herakles, Herkeios, Hermes, Heros Theos, Hersos, Hestia, Heteira, Hiksios, Hipp, Hippia, Hippios, Hippoi Athanatoi, Hippolyte, Hippolyte II, Hippomache,Hippothoe, Horkos, Hugieia, Hupatos, Hydra, Hypate, Hyperborean, Hypsipyle, Hypsistos, Iakchos, Iatros, Idaia, Invictus, Iphito,Ismenios, Ismenus,Itonia, Kabeiria, Kabeiroi, Kakia, Kallinikos, Kallipugos, Kallisti, Kappotas, Karneios, Karpophoros, Karytis, Kataibates, Katakhthonios, Kathatsios, Keladeine, Keraunos, Kerykes, Khalinitis, Khalkioikos, Kharmon, Khera, Khloe, Khlori,Khloris,Khruse, Khthonia, Khthonios, Kidaria, Kissobryos, Kissokomes, Kissos, Kitharodos, Kleidouchos, Kleoptoleme, Klymenos, Kore, Koruthalia, Korymbophoros, Kourotrophos, Kranaia, Kranaios, Krataiis, Kreousa, Kretogenes, Kriophoros, Kronides, Kronos,Kryphios, Ktesios, Kubebe, Kupris, Kuprogenes, Kurotrophos, Kuthereia, Kybele, Kydoime,Kynthia, Kyrios, Ladon, Lakinia, Lamia, Lampter, Laodoke, Laphria, Lenaios, Leukatas, Leukatas, Leukolenos, Leukophruene, Liknites, Limenia, Limnaios, Limnatis, Logios, Lokhia, Lousia, Loxias, Lukaios, Lukeios, Lyaios, Lygodesma, Lykopis, Lyseus, Lysippe, Maimaktes, Mainomenos, Majestas, Makar, Maleatas, Manikos, Mantis, Marpe, Marpesia, Medusa, Megale, Meilikhios, Melaina, Melainis, Melanaigis, Melanippe,Melete, Melousa, Melpomene, Melqart, Meses, Mimnousa, Minotaur, Mneme, Molpadia,Monogenes, Morpho, Morychos, Musagates, Musagetes, Nebrodes, Nephelegereta, Nereus,Nete, Nike, Nikephoros, Nomios, Nomius, Notos , Nyktelios, Nyktipolos, Nympheuomene, Nysios, Oiketor, Okyale, Okypous, Olumpios, Omadios, Ombrios, Orithia,Orius,Ortheia, Orthos, Ourania, Ourios, Paelemona, Paian, Pais, Palaios, Pallas, Pan Megas, Panakhais, Pandemos, Pandrosos, Pantariste, Parthenos, PAsianax, Pasiphaessa, Pater, Pater, Patroos, Pegasus, Pelagia, Penthesilea, Perikionios, Persephone, Petraios, Phanes, Phanter, Phatria, Philios, Philippis, Philomeides, Phoebe, Phoebus, Phoenix, Phoibos, Phosphoros, Phratrios, Phutalmios, Physis, Pisto, Plouton, Polemusa,Poliakhos, Polias, Polieus, Polumetis, Polydektes, Polygethes, Polymnia, Polymorphos, Polyonomos, Porne, Poseidon, Potnia Khaos, Potnia Pheron, Promakhos, Pronoia, Propulaios, Propylaia, Proserpine, Prothoe, Protogonos, Prytaneia, Psychopompos, Puronia, Puthios, Pyrgomache, Python, Rhea, Sabazios, Salpinx, satyr, Saxanus, Scyleia,Scylla, sirens, Skeptouchos, Smintheus, Sophia, Sosipolis, Soter, Soteria, Sphinx, Staphylos, Sthenias, Sthenios, Strife, Summakhia, Sykites, Syzygia, Tallaios, Taureos, Taurokeros, Taurophagos, Tauropolos, Tauropon, Tecmessa, Teisipyte, Teleios, Telepyleia,Teletarches, Terpsichore, Thalestris, Thalia, The Dioskouroi, Theos, Theritas, Thermodosa, Thraso, Thyonidas, Thyrsophoros, Tmolene, Toxaris, Toxis, Toxophile,Trevia, Tricephalus, Trieterikos, Trigonos, Trismegestos, Tritogeneia, Tropaios, Trophonius,Tumborukhos, Tyche, Typhon, Urania, Valasca, Xanthippe, Xenios, Zagreus, Zathos, Zephryos , Zeus, Zeus Katakhthonios, Zoophoros, Aakuluujjusi, Ab Kin zoc, Abaangui , Ababinili , Ac Yanto, Acan, Acat, Achiyalatopa , Acna, Acolmiztli, Acolnahuacatl, Acuecucyoticihuati, Adamisil Wedo, Adaox , Adekagagwaa , Adlet , Adlivun, Agloolik , Aguara , Ah Bolom Tzacab, Ah Cancum, Ah Chun Caan, Ah Chuy Kak, Ah Ciliz, Ah Cun Can, Ah Cuxtal, Ah hulneb, Ah Kin, Ah Kumix Uinicob, Ah Mun, Ah Muzencab, Ah Patnar Uinicob, Ah Peku, Ah Puch, Ah Tabai, Ah UincirDz'acab, Ah Uuc Ticab, Ah Wink-ir Masa, Ahau Chamahez, Ahau-Kin, Ahmakiq, Ahnt Alis Pok', Ahnt Kai', Aholi , Ahsonnutli , Ahuic, Ahulane, Aiauh, Aipaloovik , Ajbit, Ajilee , Ajtzak, Akbaalia , Akba-atatdia , Akhlut , Akhushtal, Akna , Akycha, Alaghom Naom Tzentel, Albino Spirit animals , Alektca , Alignak, Allanque , Allowat Sakima , Alom, Alowatsakima , Amaguq , Amala , Amimitl, Amitolane, Amotken , Andaokut , Andiciopec , Anerneq , Anetlacualtiliztli, Angalkuq , Angpetu Wi, Anguta, Angwusnasomtaka , Ani Hyuntikwalaski , Animal spirits , Aningan, Aniwye , Anog Ite , Anpao, Apanuugak , Apicilnic , Apikunni , Apotamkin , Apoyan Tachi , Apozanolotl, Apu Punchau, Aqalax , Arendiwane , Arnakua'gsak , Asdiwal , Asgaya Gigagei, Asiaq , Asin , Asintmah, Atacokai , Atahensic, Aticpac Calqui Cihuatl, Atira, Atisokan , Atius Tirawa , Atl, Atlacamani, Atlacoya, Atlatonin, Atlaua, Atshen , Auilix, Aulanerk , Aumanil , Aunggaak , Aunt Nancy , Awaeh Yegendji , Awakkule , Awitelin Tsta , Awonawilona, Ayauhteotl, Azeban, Baaxpee , Bacabs, Backlum Chaam, Bagucks , Bakbakwalanooksiwae , Balam, Baldhead , Basamacha , Basket Woman , Bead Spitter , Bear , Bear Medicine Woman , Bear Woman , Beaver , Beaver Doctor , Big Heads, Big Man Eater , Big Tail , Big Twisted Flute , Bikeh hozho, Bitol, Black Hactcin , Black Tamanous , Blind Boy , Blind Man , Blood Clot Boy , Bloody Hand , Blue-Jay , Bmola , Bolontiku, Breathmaker, Buffalo , Buluc Chabtan, Burnt Belly , Burnt Face , Butterfly , Cabaguil, Cacoch, Cajolom, Cakulha, Camaxtli, Camozotz, Cannibal Grandmother , Cannibal Woman , Canotila , Capa , Caprakan, Ca-the-a, Cauac, Centeotl, Centzonuitznaua, Cetan , Chac Uayab Xoc, Chac, Chahnameed , Chakwaina Okya, Chalchihuitlicue, Chalchiuhtlatonal, Chalchiutotolin, Chalmecacihuilt, Chalmecatl, Chamer, Changing Bear Woman , Changing Woman , Chantico, Chaob, Charred Body , Chepi , Chibiabos , Chibirias, Chiccan, Chicomecoatl, Chicomexochtli, Chiconahui, Chiconahuiehecatl, Chie, Child-Born-in-Jug , Chirakan, Chulyen , Cihuacoatl, Cin-an-ev , Cinteotl, Cipactli, Cirap� , Cit Chac Coh, Cit-Bolon-Tum, Citlalatonac, Citlalicue, Ciucoatl, Ciuteoteo, Cizin, Cliff ogre , Coatlicue, Cochimetl, Cocijo, Colel Cab, Colop U Uichkin, Copil, Coyolxauhqui, Coyopa, Coyote , Cripple Boy , Crow , Crow Woman , *** hau, Cunawabi , Dagwanoenyent , Dahdahwat , Daldal , Deohako, Dhol , Diyin dine , Djien , Djigonasee , Dohkwibuhch , Dzalarhons , Dzalarhons, Eagentci , Eagle , Earth Shaman , Eeyeekalduk , Ehecatl, Ehlaumel , Eithinoha , Ekchuah, Enumclaw , Eototo, Esaugetuh Emissee , Esceheman, Eschetewuarha, Estanatlehi , Estasanatlehi , Estsanatlehi, Evaki, Evening Star, Ewah , Ewauna, Face , Faces of the Forests , False Faces , Famine , Fastachee , Fire Dogs , First Creator , First Man and First Woman, First Scolder , Flint Man , Flood , Flower Woman , Foot Stuck Child , Ga'an, Ga-gaah , Gahe, Galokwudzuwis , Gaoh, Gawaunduk, Geezhigo-Quae, Gendenwitha, Genetaska, Ghanan, Gitche Manitou, Glispa, Glooskap , Gluscabi , Gluskab , Gluskap, Godasiyo, Gohone , Great Seahouse, Greenmantle , Gucumatz, Gukumatz, Gunnodoyak, Gyhldeptis, Ha Wen Neyu , Hacauitz , Hacha'kyum, Hagondes , Hahgwehdiyu , Hamatsa , Hamedicu, Hanghepi Wi, Hantceiitehi , Haokah , Hastseoltoi, Hastshehogan , He'mask.as , Hen, Heyoka , Hiawatha , Hino, Hisakitaimisi, Hokhokw , Hotoru, Huehuecoyotl, Huehueteotl, Huitaca , Huitzilopochtli, Huixtocihuatl, Hummingbird, Hun hunahpu, Hun Pic Tok, Hunab Ku, Hunahpu Utiu, Hunahpu, Hunahpu-Gutch, Hunhau, Hurakan, Iatiku And Nautsiti, Ich-kanava , Ictinike , Idliragijenget , Idlirvirisong, Igaluk , Ignirtoq , Ikanam , Iktomi , Ilamatecuhtli, Illapa, Ilyap'a, i'noGo tied , Inti, Inua , Ioskeha , Ipalnemohuani, Isakakate, Ishigaq , Isitoq , Issitoq , Ite , Itzamn, Itzananohk`u, Itzlacoliuhque, Itzli, Itzpapalotl, Ix Chebel Yax, Ixbalanque, Ixchel, Ixchup, Ixmucane, Ixpiyacoc, Ixtab, Ixtlilton, Ixtubtin, Ixzaluoh, Iya , Iyatiku , Iztaccihuatl, Iztacmixcohuatl, Jaguar Night, Jaguar Quitze, Jogah , Kaakwha , Kabun , Kabun , Kachinas, Kadlu , Ka-Ha-Si , Ka-Ha-Si , Kaik , Kaiti , Kan, Kana'ti and Selu , Kanati, Kan-u-Uayeyab, Kan-xib-yui, Kapoonis , Katsinas, Keelut , Ketchimanetowa, Ketq Skwaye, Kianto, Kigatilik , Kilya, K'in, Kinich Ahau, Kinich Kakmo, Kishelemukong , Kisin, Kitcki Manitou, Kmukamch , Kokopelli , Ko'lok , Kukulcan, Kushapatshikan , Kutni , Kutya'I , Kwakwakalanooksiwae , Kwatee , Kwekwaxa'we , Kwikumat , Kyoi , Lagua , Land Otter People , Lawalawa , Logobola , Loha, Lone Man , Long Nose , Loon , Loon Medicine , Loon Woman , Loo-wit, Macaw Woman, Macuilxochitl, Maho Peneta, Mahucutah, Makenaima , Malesk , Malina , Malinalxochi, Malsum, Malsumis , Mam, Mama Cocha, Man in moon , Manabozho , Manetuwak , Mani'to, Manitou , Mannegishi , Manu, Masaya, Masewi , Master of Life , Master Of Winds, Matshishkapeu , Mavutsinim , Mayahuel, Medeoulin , Mekala , Menahka, Meteinuwak , Metztli, Mexitl, Michabo, Mictecacihuatl, Mictlan, Mictlantecuhtli, Mikchich , Mikumwesu , Mitnal, Mixcoatl, Mongwi Kachinum , Morning Star, Motho and Mungo , Mulac, Muut , Muyingwa , Nacon, Nagenatzani, Nagi Tanka , Nagual, Nahual, Nakaw, Nanabojo, Nanabozho , Nanabush, Nanahuatzin, Nanautzin, Nanih Waiya, Nankil'slas , Nanook , Naum, Negafook , Nerrivik , Nesaru, Nianque , Nishanu , Nohochacyum, Nokomis, Nootaikok , North Star, Nujalik , Nukatem , Nunne Chaha , Ocasta, Ockabewis, Odzihozo , Ohtas , Oklatabashih, Old Man , Olelbis, Omacatl, Omecihuatl, Ometecuhtli, Onatha , One Tail of Clear Hair , Oonawieh Unggi , Opochtli, Oshadagea, Owl Woman , Pah , Pah, Paiowa, Pakrokitat , Pana , Patecatl, Pautiwa, Paynal, Pemtemweha , Piasa , Pikvhahirak , Pinga , Pomola , Pot-tilter , Prairie Falcon , Ptehehincalasanwin , Pukkeenegak , Qaholom, Qakma, Qiqirn , Quaoar , Quetzalcoatl, Qumu , Quootis-hooi, Rabbit, Ragno, Raven, Raw Gums , Rukko, Sagamores , Sagapgia , Sanopi , Saynday , Sedna, Selu, Shakuru, Sharkura, Shilup Chito Osh, Shrimp house, Sila , Sint Holo , Sio humis, Sisiutl , Skan , Snallygaster , Sosondowah , South Star, Spider Woman , Sta-au , Stonecoats , Sun, Sungrey , Ta Tanka , Tabaldak , Taime , Taiowa , Talocan, Tans , Taqwus , Tarhuhyiawahku, Tarquiup Inua , Tate , Tawa, Tawiscara, Ta'xet , Tcisaki , Tecciztecatl, Tekkeitserktock, Tekkeitsertok , Telmekic , Teoyaomqui, Tepeu, Tepeyollotl, Teteoinnan, Tezcatlipoca, Thobadestchin, Thoume', Thunder , Thunder Bird , Tieholtsodi, Tihtipihin , Tirawa , Tirawa Atius, Tlacolotl, Tlahuixcalpantecuhtli, Tlaloc, Tlaltecuhtli, Tlauixcalpantecuhtli, Tlazolteotl, Tohil, Tokpela , Tonantzin , Tonatiuh, To'nenile, Tonenili , Tootega , Torngasak, Torngasoak , Trickster/Transformer , True jaguar, Tsentsa, Tsichtinako, Tsohanoai Tsonoqwa , Tsul 'Kalu , Tulugaak , Tumas , Tunkan ingan, Turquoise Boy , Twin Thunder Boys, Txamsem , Tzakol, Tzitzimime, Uazzale , Uchtsiti, Ud , Uentshukumi****eu , Ueuecoyotl, Ugly Way , Ugni , Uhepono , Uitzilopochtli, Ukat , Underwater Panthers , Unhcegila , Unipkaat , Unk, Unktomi , Untunktahe , Urcaguary, Utea , Uwashil , Vassagijik , Voltan, Wabosso , Wabun , Wachabe, Wah-Kah-Nee, Wakan , Wakanda , Wakan-Tanka, Wakinyan , Wan niomi , Wanagi , Wananikwe , Watavinewa , Water babies , Waukheon , We-gyet , Wemicus , Wendigo , Wentshukumi****eu , White Buffalo Woman, Whope , Wi , Wicahmunga , Wihmunga , Windigo, Winonah, Wisagatcak , Wisagatcak, Wishpoosh , Wiyot , Wovoka , Wuya , Xaman Ek, Xelas , Xibalba, Xilonen, Xipe Totec, Xiuhcoatl, Xiuhtecuhtli, Xiuhtecutli, Xmucane, Xochipili , Xochiquetzal, Xocotl, Xolotl, Xpiyacoc, Xpuch And Xtah, Yacatecuhtli, Yaluk, Yanauluha , Ya-o-gah , Yeba Ka, Yebaad, Yehl , Yeitso, Yiacatecuhtli, Yolkai Estsan, Yoskeha , Yum Kaax, Yuwipi , Zaramama, Zipaltonal, Zotz, Abassi , Abuk , Adu Ogyinae , Ag, Agwe , Aida Wedo , Ajalamo, Aje, Ajok, Akonadi, Akongo, Akuj, Amma, Anansi, Asase Yaa, Ashiakle, Atai , Ayaba, Aziri, Baatsi, Bayanni, Bele Alua, Bomo rambi, Bosumabla, Buk, Buku, Bumba, Bunzi, Buruku, Cagn, Candit, Cghene, Coti, Damballah-Wedo, Dan, Deng, Domfe, Dongo, Edinkira, Ef, Egungun-oya, Eka Abassi, Elephant Girl Mbombe, Emayian, Enekpe, En-Kai, Eseasar, Eshu, Esu, Fa, Faran, Faro, Fatouma, Fidi Mukullu, Fon, Gleti, Gonzuole, G, Gua, Gulu, Gunab, Hammadi, Hbiesso, Iku, Ilankaka, Imana, Iruwa, Isaywa, Juok, Kazooba, Khakaba, Khonvum, Kibuka, Kintu, Leb, Leza, Libanza, Lituolone, Loko, Marwe, Massim Biambe, Mawu-Lisa (Leza), Mboze, Mebeli, Minepa, Moombi, Mukameiguru, Mukasa, Muluku, Mulungu, Mwambu, Nai, Nambi, Nana Buluku, Nanan-Bouclou, Nenaunir, Ng Ai, Nyaliep, Nyamb, Nyankopon, Nyasaye, Nzame, Oboto, Obumo, Odudua-Orishala, Ogun, Olokun, Olorun, Orisha Nla, Orunmila, Osanyin, Oshe, Osun, Oya, Phebele, Pokot-Suk, Ralubumbha, Rugaba, Ruhanga, Ryangombe, Sagbata, Shagpona, Shango, Sopona, Tano, Thixo, Tilo, Tokoloshi, Tsui, Tsui'goab, Umvelinqangi, Unkulunkulu, Utixo, Wak, Wamara, Wantu Su, Wele, Were, Woto, Xevioso, Yangombi, Yemonja, Ymoa, Ymoja, Yoruba, Zambi, Zanahary , Zinkibaru
 
Old 11-05-2013, 11:20 AM
 
Location: Downtown Raleigh
1,650 posts, read 3,010,115 times
Reputation: 2121
Allow me to speed things along, using your statements in other posts.

Quote:
Originally Posted by Ryrge
Now, what happened before the Big Bang?

To my thinking, since the universe according to atheists has always existed, then what happened prior to the Big Bang is God existing, and therefore prior to the Big Bang there was only one component of the universe, namely, God, Who according to my definition is the maker of everything that is not Himself in the universe.

With the Big Bang, God made everything else, wherefore from the Big Bang onward the Universe is composed of God first and foremost, then space, time, matter, etc., etc., etc., and of course we humans who are studying or examining the question whether God as maker of the universe exists or not.


I am a Christian theist.

Now atheists will say that the God existing prior to the Big Bang which He brought about, is not the Christian God.

But He is the Christian God, even though atheists don't see Him to be merciful, good, wise, just, etc.

Because Christians before anything else know God to be the maker of everything in the universe that is not Himself.

Quote:
Originally Posted by Ryrge
Now at the risk of tiresome repetition here is my definition of God in His fundamental concept in relation to the universe where we live in and are part and parcel of:

Maker of everything except Himself.


I have this distinction between concept and object in regard to man's knowledge.

Man's knowledge consists in concepts, but his concepts of course have origin in objects existing outside his mind, a lot of them which are useful in his life outside of his thoughts, like the concept of food is useful to him outside his thoughts.

But a lot of concepts in man's mind do not have directly corresponding objects existing outside man's mind that man's consciousness can directly come to contact with.

Namely, not that he can bring his consciousness to be in direct physical in contact with, for example a piece of meat for food.

Other examples: the concept of a multiverse, and if I may, God as I define God.


Question: What is the difference between the multiverse and God as I define God, even though they are similar in that man can have no direct physical consciousness contact with the one and with the other?


To my thinking, the difference is that God is a much more solid theoretical underpinning of our life in actual existence outside our minds in the universe, than the multiverse which unless I am mistaken atheist scientists are trying to bring in to also give a theoretical underpining to the existence of the universe the one we are inhabiting in.


So, if I may surmise, the concept of God is much more endowed with a possible and most probably existing corresponding object outside man's mind than the multiverse.

The trouble is that man cannot effect his direct physical consciousness contact with God.

Question: Is man's direct physical consciousness contact with anything at all the only un-impugnable evidence for anything to be existing like a piece of meat is existing to man?
Quote:
Originally Posted by Ryrge
Before anything else, on the matter of God or no God, there are three things which are involved in the issue, man, God, and universe.

1. Man is the one doing the thinking and discoursing within himself, or men among themselves, or we among ourselves, about the existence of God or non-existence of God.

2. God is the object of man's thought and discourse.

3. Universe is the whole totality of existence, and for theists it is the work of God and the habitat of man of which man is also part and parcel of as also God is part and parcel of albeit the author of everything in it that is not Himself.


Next, in man's thinking and discoursing there is a distinction between concepts and objects.

A. All concepts are in the mind of man, and objects are the things outside man's mind which man represent in his mind with a lot of his concepts.

B. Therefore there are concepts which have corresponding objects in the world of reality outside man's mind where man has his concepts.

C. And there are also concepts in man's mind which are challenged by some men to not have any corresponding objects outside man's mind in the world of reality.

D. One of these concepts is the idea of God as maker of everything that is not Himself, or maker of the universe in that part which is not God Himself, for God as a concept from Ryrge is also a part of the universe.

E. Now atheists is of the insistence that there is no God that corresponds to the concept of God in the mind of man specially one Ryrge, the concept namely of God as maker of everything not Himself in the universe.
 
Old 11-05-2013, 11:23 AM
 
Location: Florida
4,511 posts, read 3,917,539 times
Reputation: 9905
Lmao!
 
Old 11-05-2013, 12:05 PM
 
608 posts, read 530,698 times
Reputation: 33
Well, assuming that you atheists here are Westerners, I am talking about God in the Christian faith.

Please, just in case you are reading anything in English and you come to the term God in a piece of text from a writer in the West writing in English as his mother tongue, do you have any information at all on what is the concept of God, of the word namely God used by this writer writing in connection with religious topics?

Now, if you are not a Westerner, but you are accustomed to also write in English because you have lived already many years and even studied in the West, specifically in schools in countries where English is the language of the inhabitants there, what is your information of the concept of God when you read the term God used by a writer who is a native English speaking person writing on topics which has to do with religious matters?Ryrge
 
Old 11-05-2013, 12:14 PM
 
608 posts, read 530,698 times
Reputation: 33
Quote:
Originally Posted by roscomac View Post
Allow me to speed things along, using your statements in other posts.

[...]


Dear roscomac, we have talked together already, and as you told me you were a Christian before and you grew up in the Southern Baptist denominational church, you grew up with the concept of God as the infinite omnipotent, omniscient, omnibenevolent, etc., so you do have the correct information on the concept of God that I a Christian am talking about.


So, we will not anymore impose upon you to tell me and readers here what is the information you have on the concept of God among people who do know God to exist.

Or how or whether you understand at all my inquiry:
"Atheists, please just present what information you have of the concept of God among people who do claim to know the existence of God."


Ryrge
 
Old 11-05-2013, 12:28 PM
 
608 posts, read 530,698 times
Reputation: 33
Okay, roscomac, we two can now proceed to talk about concepts and the existence of God which is the topic of this thread.

Let me just reproduce here the information you have of the concept of God from when you were a Christian in a church of the Southern Baptist denomination.

Quote:
Originally Posted by roscomac View Post

[...]

In answer to your question, I don't have a concept of a god. I grew up with a Southern Baptist concept of [bolding from Ryrge] a god being an infinite, omniscient, omnipotent, omnipresent, benevolent being/creator that has existed everywhere and at all times. Now I find that a concept of a god is the concept of the god one believes to exist. Humans do not have a concept first and then find the god. I do not believe in a god, so I have not developed a concept of what one would be for me.

I like to exchange thoughts with you on how humans come to concepts, is that all right with you?Ryrge
 
Old 11-05-2013, 12:39 PM
 
Location: Downtown Raleigh
1,650 posts, read 3,010,115 times
Reputation: 2121
Go for it.
 
Old 11-05-2013, 12:43 PM
 
3,675 posts, read 4,938,192 times
Reputation: 2422
Quote:
Originally Posted by Ryrge View Post
Well, assuming that you atheists here are Westerners, I am talking about God in the Christian faith.

Please, just in case you are reading anything in English and you come to the term God in a piece of text from a writer in the West writing in English as his mother tongue, do you have any information at all on what is the concept of God, of the word namely God used by this writer writing in connection with religious topics?

Now, if you are not a Westerner, but you are accustomed to also write in English because you have lived already many years and even studied in the West, specifically in schools in countries where English is the language of the inhabitants there, what is your information of the concept of God when you read the term God used by a writer who is a native English speaking person writing on topics which has to do with religious matters?

Ryrge
Wait....why are we narrowing down on that god.....as opposed to all the other gawds?
 
Old 11-05-2013, 01:39 PM
 
608 posts, read 530,698 times
Reputation: 33
Quote:
Originally Posted by roscomac View Post
Go for it.

Okay, ros, the way I see it, there is a distinction between a concept in our mind and an object in actual objective reality.

There are all kinds of concepts in our mind, and we can talk about them, for example, in the present context, the concept of God, another example, the concept of an invisible pink unicorn.

Now, we ask ourselves, how did humans ever get the concept of God and the concept of an invisible pink unicorn in our minds?

My idea is that by and from our experience in the actual objective realm of existing objects.

Do you have any contributions to my thinking at this point?
Ryrge
Please register to post and access all features of our very popular forum. It is free and quick. Over $68,000 in prizes has already been given out to active posters on our forum. Additional giveaways are planned.

Detailed information about all U.S. cities, counties, and zip codes on our site: City-data.com.


Closed Thread

Over $104,000 in prizes was already given out to active posters on our forum and additional giveaways are planned!

Go Back   City-Data Forum > General Forums > Religion and Spirituality > Atheism and Agnosticism
Similar Threads
Follow City-Data.com founder on our Forum or

All times are GMT -6.

© 2005-2019, Advameg, Inc. · Please obey Forum Rules · Terms of Use and Privacy Policy · Bug Bounty

City-Data.com - Archive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 - Top